Pavel Gavorník, oftalmológ Trnava

Pavel Gavorník

Upravte údaje

Je to váš profil? - prevziat kontrolu

Adresy

Vyberte si hodnotenie pre tohto lekára a skúste to zdôvodniť

Aby pridať názor musíte vybrať hodnotenie
Komentáre by nemali byť písané veľkými písmenami